Simulator software

De krachtige EPSON RC+ project management en ontwikkelingssoftware is ideaal voor de eenvoudige programmering van uw toepassingen met zijn intuïtieve Windows interface, open structuur en geïntegreerde beeldverwerking. De software is geschikt voor alle soorten EPSON robots en functies. Hij ondersteunt ook een grafische 3D-omgeving waarmee men het robotprogramma bijna volledig kan simuleren en de bewegingen van de robot kan visualiseren.

EPSON simulator software

Vanaf een bureau kan men makkelijk alle procedures in de productie uittekenen en visualiseren, het programma off line valideren en problemen oplossen. Met de EPSON RC-simulator die deel uitmaakt van het softwarepakket bespaart men tijd en geld tijdens elke fase.

1/ De ontwerpfase — gemakkelijk plannen en kostenreductie

Reeds tijdens de ontwerpfase, kunt u uw robotcel nauwkeurig, snel en gemakkelijk plannen en de cyclustijd voor uw toepassing betrouwbaar inschatten.

Op deze manier kan de haalbaarheid bewezen worden voordat eender welk onderdeel van de installatie wordt vervaardigd. U kunt in de simulatie ook voorbereidingen treffen voor latere installatie uitbreidingen, zodat de installatie enkel moet ingeschakeld worden als het niet kan worden vermeden.

2/ De integratiefase — minder integratietijd, schade voorkomen

Voorafgaand aan de levering van de robot, kan een off line programmavalidatie worden uitgevoerd. Programma’s kunnen parallel worden gemaakt en zelfs complexe bewegingssequenties kunnen worden gevisualiseerd en geëvalueerd. Hiermee kunnen botsingsrisico’s worden gedetecteerd en kan schade worden voorkomen aan de apparatuur.

3/ De exploitatie- en de onderhoudsfase — vermindering stilstand tijden

Probleemoplossingen en programmawijzigingen kunnen comfortabel worden uitgevoerd vanuit uw kantoor. Botsingdetectie, bereikbaarheidscontroles en robotbewegingen kunnen worden gevisualiseerd in 3D.