Omschrijving

In het verleden moesten robots telkens binnen een beschermende behuizing werken om personen in de buurt niet in gevaar te brengen.

Vanuit deze bekende problematiek is SCARAFLEX ontstaan. De robots worden voorzien van een extra huid zodat ze zonder omheining of kooi kunnen werken. Zo is er minder ruimte nodig voor een optimale werking en wordt de veiligheid van uw werknemers 100% gegarandeerd.

Specificaties

SCARAFLEX is in de eerste plaats een zachte en drukgevoelige veiligheidshuid voor de T- en LS-serie van EPSON. Zachte, luchtdichte sensorpads voeren continu controles uit en detecteren elke vervorming van de kunstmatige huid. In geval van een botsing, brengt de controller de robot meteen tot stilstand. Het werkproces van de robot wordt voortgezet, zodra een persoon dit handmatig bevestigt door op de resetknop te drukken.

Upgrade uw bestaande robot

SCARAFLEX kan worden geïmplementeerd op uw bestaande robots (door retrofitting) of gecombineerd worden met de aankoop van een nieuwe SCARA robot. 

SCARAFLEX - HUPICO